اگر تیوب لیزر را از شهرستان ارسال کنیم آیا امکان شکستگی وجود دارد؟

ریسک شکستن تیوب وجود دارد اما اکثر تیوب لیزرهایی که از اقصی نقاط کشور به ایران پادرا ارسال میشود توسط اتوبوس های بین شهری انجام میپذیرد که داخل کابین قرار میگیرد.