آیا بعد از شارژ، توان تیوب لیزر ضعیف میشود یا قوی؟

به طور معمول 5% افت توان دارن نسبت به تیوب لیزر های فابریک که در تیوب شارژی طبیعی هستش و مشکلی بوجود نمیاد