بعد از شارژ کردن، تیوب لیزر چه مدت کار میکند؟

در ارتباط با تیوب لیزر Co2، هیچگونه زمانی رو در این باره نمیشه مشخص کرد. بسته به فیزیک و سلامت تیوب، طول عمر میتونه متفاوت باشه.