دستگاه برای بعضی از طرح ها ارور Y Slope Error میدهد. چطور میتونم درستش کنم؟

ارور Slope و Over Travel مربوط به بزرگتر بودن طرح نسبت به سایز میز و با اشتباه بودن مکان origin در پنل کنترلر و یا reference point در نرم افزار باشد.