نحوه صحیح قرارگیری تیوب لیزر چگونه است؟

تیوب لیزر دارای یک لایه میانی است که در آن آب جریان دارد، ورودی آب بایستی در سمتی که کابل های ولتاژ قرار دارد باشد و جهت ورودی آب رو به پایین و خروجی آب سمت آینه خروجی لیزر و رو به بالا باشد تا به هواگیری تیوب کمک کند. همچنین پیشنهاد میشود برای هواگیری بهتر تیوب لیزر، پایه تیوب سمت خروجی لیزر حدود ۲میلیمتر در ارتفاع بیشتری تنظیم شده باشد. دقت کنید که فاصله مناسبی در خد ۵ الی ۱۰ سانتیمتر بین خروجی تیوب و پایه آینه اول قرار دهید تا بتوان آینه خروجی لیزر تیوب را به راحتی تمیز نمود.