چرا شرکت های فروش لیزر فقط نوع فابریک و نو را پیشنهاد میدهند؟

شرکت ها برای فروش قطعه خودشون و بحث رقابتی دست به بعضی صحبت ها، از قبیل عدم شارژ پذیری لیزر و.. میزنن که این مورد توسط مشتریان ما که عمل انجام شارژ رو انجام دادن به طور کامل رد میشه.