چیلر دستگاه لیزر من خراب شده است. آیا چیلر ۵۰۰۰ بهتر است یا ۵۲۰۰؟

چیلر های S&A CW5200 نسبت به چیلر های S&A CW-5200 قدرت خنک کنندگی و پمپ قوی تری دارند. عموما برای دستگاه لیزر های با توان تیوب لیزر زیر ۱۰۰ وات چیلر ۵۰۰۰ و برای دستگاه های با توان تیوب زیر ۱۵۰ وات چیلر ۵۲۰۰ پیشنهاد میشود.