انواع لنز دستگاه لیزر

لنز 2 اینچ و 2.5 اینچ موجود شد

لنز 2 اینچ و 2.5 اینچ دستگاه لیزر

با کیفیت بالا
(گلوری سنگاپوری)
موجود شد.
#تعداد_محدود

✍ ✍ ✍  لنز دستگاه لیزر - چگونگی محاسبه نقطه فوکوس