انواع ارور چیلر دستگاه لیزر

چیلر دستگاه لیزر | حل انواع ارور

معرفی چیلر دستگاه لیزر

موثرترین و بهترین راه برای حفظ کارایی تیوب و دستگاه لیزر CO2 (تا زمانی که ممکن است)، استفاده از دستگاه چیلر (خنک کننده دستگاه لیزر) است. این دستگاه، آبی که در داخل تیوب لیزر در گردش بوده را (با حذف انرژی حرارتی اضافی تولید شده در حین کار لیزر) کاهش میدهند تا حرارت باعث خرابی قطعات یا آسیب محصول نشود.

چیزی که در این مواقع به آن نیاز دارید یک چیلر آب صنعتی است. این دستگاه ، کار تخصصی خنک‌سازی گردش آب را بر روی ژنراتور لیزری دستگاه انجام می‌دهند و دمای آن را برای افزایش عمر و کارکرد بیشتر، تنظیم می‌کنند.

چیلرهای لیزری صنعتی چگونه کار میکنند؟
چیلرها چگونه برای پایدار نگه داشتن فناوری لیزر شما کار میکنند؟

خنک کننده‌های آب لیزری استاندارد، دارای یک واحد تبرید (سرد سازی یا refrigeration) هستند که خنک کننده را به لوله لیزر (فرآیندی که در آن تبادل گرما رخ میدهد و لیزر را تا دمای بهینه خنک میکند) هدایت میکند.

سیال خنک‌کننده گرم شده از طریق لوله‌کشی به واحد تبرید بازگردانده می‌شود (جایی که گرمای جذب شده حذف می‌شود) و در نتیجه مایع خنک‌کننده برای چرخه جدیدی از تبادل حرارت با دستگاه لیزر تولید می‌شود.

ارور های چیلر دستگاه لیزر

یکی از مشکلاتی که اکثر مشتریان و کاربران دستگاه لیزر با آن موجه هستند، خطاهای احتمالی است که به صورت بوق ممتد چیلر نمایش داده میشود.

زمانی که این دستگاه بوق میزند، یکی از این کدهای ارور نمایش داده میشود و در صورتی که بدانید این هشدارها چه علتی دارد، به راحتی میتوانید آن را رفع کنید.

انواع ارورهای چیلر یا خنک کننده دستگاه لیزر و راه‌حل‌ها

  1. خطای E1: نمایناگر (Ultrahigh room temperature) دمای اتاق بیش از حد مجاز است که با نصب تهویه مناسب و خنک کنندگی محیط میتوان این مشکل را حل نمود.
  2. خطای E2: نمایناگر (Ultrahigh water temperature) دمای آب بیش از حد مجاز است و باید دستگاه مورد بازبینی فنی قرار گیرد.
  3. خطای E3: نمایناگر (Ultralow water temperature) دمای آب کمتر از حد مجاز است و باید آب مقطر از دریچه به مخزن اضافه شود.
  4. خطای E4: نمایناگر (Room temperature sensor failure) سنسور تشخیص دمای اتاق خراب است و باید تعویض گردد.
  5. خطای E5 : نمایناگر (Water temperature sensor failure) سنسور تشخیص دمای آب خراب است و باید تعویض گردد.

ایران پادرا در اینستاگرام