انواع ارور چیلر دستگاه لیزر

انواع ارور های چیلر دستگاه لیزر

ارور های چیلر دستگاه لیزر

 

ارور های چیلر دستگاه لیزر

ارور های چیلر دستگاه لیزر

 

یکی از مشکلاتی که اکثر مشتریان و کاربران چیلر دستگاه لیزر با آن موجه هستند، خطاهای احتمالی است که به صورت بوق ممتد چیلر نمایش داده میشود.

زمانی که چیلر لیزر بوق میزند، یکی از این کدهای ارور نمایش داده میشود و در صورتی که بدانید این هشدار ها چه علتی دارد، به راحتی میتوانید آن را رفع کنید.

 

 

انواع ارورهای چیلر دستگاه لیزر و راه حل ها

 

  1. خطای E1 چیلر دستگاه لیزر: (Ultrahigh room temperature) دمای اتاق بیش از حد مجاز است که با نصب تهویه مناسب و خنک کنندگی محیط میتوان این مشکل را حل نمود.
  2. خطای E2 چیلر دستگاه لیزر: (Ultrahigh water temperature) دمای آب بیش از حد مجاز است.
  3. خطای E3 چیلر دستگاه لیزر: (Ultralow water temperature) دمای آب کمتر از حد مجاز است.
  4. خطای E4 چیلر دستگاه لیزر: (Room temperature sensor failure) سنسور تشخیص دمای اتاق خراب است.
  5. خطای E5 چیلر دستگاه لیزر: (Water temperature sensor failure) سنسور تشخیص دمای آب خراب است.

 

 

ایران پادرا در اینستاگرام