سرعت برش دستگاه لیزر من کم شده است. چه کنم؟

  • ابتدا از تمیز بودن لنز و آینه ها و آینه خروجی تیوب لیزر اطمینان حاصل کنید.
  • سپس تنظیم آینه ها و مرکز بودن اشعه لیزر بر روی لنز را چک کنید. در صورتی که با تنظیم آینه آشنایی ندارید به صفحه آموزش تنظیم آینه دستگاه لیزر بروید.
  • جهت لنز را چک کنید. عموما در دستگاه های لیزر برش غیر فلزات بر آمدگی لنز رو به بالا میباشد.
  • میزان فیلر زیر نازل هد را چک کنید.
  • خروجی لیزر زیر نازل بایستی کاملا ریز باشد. پس از اتمام برش (حدود یک دقیقه برش بزنید) نازل و لوله هد دستگاه را چک کنید تا داغ نشده باشد. داغ شدن لوله هد در صورت برخورد اشعه لیزر با بدنه داخلی لوله هد و نازل هد اتفاق میافتد.
  • درصورت صحیح بودن تمامی تنظیمات میتوانید به عیب یاب پاور های ولتاژ و تیوب لیزر بپردازید.