کاهش زمان پروسه شارژ تیوب لیزر

کاهش زمان پروسه شارژ تیوب لیزر

به جهت راحتی و پاسخ سریعتر عمل شارژ تیوب لیزر از این پس بجای 5 الی 6 ساعت انتظار شما مشتریان محترم، این عمل در کمتر از 3 ساعت و در بعضی مواقع 2 ساعت صورت میپذیرد.