محاسبه توان تیوب لیزر

محاسبه تقریبی توان لیزر

محاسبه تقریبی توان لیزر

محاسبه توان لیزر
محاسبه توان لیزر

در این مقاله از وبسایت ایران پادرا بصورت مختصر به چگونگی محاسبه تقریبی توان لیزر میپردازیم.

جهت این محاسبه به مواردی از قبیل:

  • نوع سیستم خنک کننده
  • نوع ماده لیزی
  • طول کاواک لیزر
  • روش های گوناگون دمش

باید توجه داشت چرا که هرکدام از این موارد بر خروجی تاثیر میگذارند. روش های گوناگونی برای محاسبه توان خروجی لیزر وجود دارد که اکثرا حاوی فرمول های پیچیده ای بوده و نیازمند داشتن اطلاعاتی دقیق از قسمت های مختلف دستگاه است ولی ما یک راه ساده برای بدست آوردن توان تقریبی لیزر را برای شما در اینجا پیشنهاد میدهیم که امید است برای شما مفید واقع شود.

محاسبه توان خروجی:

تاباندن لیزر برروی آب
تاباندن لیزر برروی آب
تاباندن لیزر برروی آب
تاباندن لیزر برروی آب
  1. تاباندن پرتوی لیزر به یک مایع با ظرفیت گرمایی مشخص (آب یکی از مناسبترین مایعات است)
  2. اندازه گیری تغییرات دمایی در مدت زمان تابش

با محاسبه انرژی گرمایی می توان توان خروجی لیزر را از رابطه معروف p=w/t بدست آورد.

آب یکی از مناسبترین مایعاتی که می توان از آن استفاده کرد و دلیل آن هم این است که ظرفیت گرمایی آن مشخص است و به راحتی در دسترس می باشد ولی برای محاسبه توان دقیق باید ضریب بازتابش سطح آب را نیز به هنگام محاسبات در نظر بگیریم چرا که مقداری از پرتوی تابیده شده به سطح آب ، توسط سطح بازتابیده می شود .

استفاده از مایعاتی با ضریب بازتابش کمتر ، محاسبات را دقیق تر می کند.

شاید این روش به ظاهر ساده به نظر برسد ولی نتیجه حاصل از آن بسیار به نتایجی که با استفاده از سیستم های نوین امروزی گرفته میشود نزدیک می باشد.